Online support

News

LOGO
LOGO
Phong cách thiết kế cách điệu chữ, biểu tượng chữ O cách điệu thành một vòng đá hai lớp với tâm ở giữa. Lớp trong màu vàng với 12 viên đá tượng trưng cho 12 con giáp. Bên ngoài vòng đá...
Tuyển dụng Tháng 11/2018
Tuyển dụng Tháng 11/2018
Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu